• Sarrera
  •  > Lurralde Kontratuak
  •  > Télécharger le contrat territorial et ses différents axes - Lurralde kontratua eta bere ardatzak deskargatu

Télécharger le contrat territorial et ses différents axes - Lurralde kontratua eta bere ardatzak deskargatu

  • Imprimer la page
  • Augmenter la taille du texte
  • Réduire la taille du texte

Télécharger le Contrat territorial actualisé le 7 novembre 2011 - 2011ko azaroaren 7an eguneratua izan den Lurralde kontratua jeitsi

Télécharger le Contrat territorial signé le 8 septembre 2008 - 2008ko irailaren 8an izenpetu zen Lurralde kontratua deskargatu

Contrat territorial Pays Basque - Euskal Herri lurralde kontratua
> en français > frantsesez
Contrat territorial Pays Basque - Euskal Herri lurralde kontratua
> en basque > euskaraz

Télécharger les axes du Contrat territorial - Lurralde kontratuaren ardatzak deskargatu

> fiche axe 1 > 1. ardatzaren fitxa
> fiche axe 2 > 2. ardatzaren fitxa
> fiche axe 3 > 3. ardatzaren fitxa